Dyscalculie

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis met een neurologische achtergrond. Kinderen en volwassenen met dyscalculie hebben problemen met het ‘basisrekenen’, (ruimtelijk) inzicht, volgorde, klokkijken, etc. Het gaat vaak samen met andere leerproblemen, maar kan voorkomen bij alle graden van intelligentie.
Er is sprake van dyscalculie wanneer er een discrepantie bestaat tussen de rekenprestaties en de prestaties op andere leergebieden.

Wat doet de logopedist / Remedial Teacher?
Ook hierbij is het advies van de orthopedagoog van belang. Vaak is het zo dat het kind het meeste baat heeft bij een eenduidige rekenstrategie die onverkort wordt weergegeven. De behandelaar stuurt de leerkracht aan, zodat het kind in de klas de juiste rekenmethode krijgt aangereikt. Er wordt veel visuele ondersteuning gegeven.Heeft u een vraag? Of wilt u ons mailen of bellen? Ga dan naar onze contactpagina voor alle informatie.