Dyslexie

Dyslexie

Dyslexie is een leesstoornis met een neurologische achtergrond. Het is vanaf de geboorte aanwezig en heeft niets te maken met de intelligentie.
Het lezen kost bij kinderen en volwassenen die dyslectisch zijn meer energie dan bij “gewone” lezers. Het is niet te verhelpen door meer en veel te lezen! Het leesproces moet worden aangestuurd, op een manier die voor het dyslectische kind / de volwassene de juiste is. Deze manier is afgestemd op het type dyslexie.
Het is ontzettend belangrijk dat er bij een kind waarvan vermoed wordt dat het dyslectisch is, gedegen onderzoek wordt gedaan. Dat wil zeggen: er moet gekeken worden naar neurologische processen die bij het lezen een rol spelen, bijkomende problemen, het type dyslexie moet worden bepaald en er moet een concreet behandeladvies worden geformuleerd.

Wat doet de logopedist / Remedial Teacher?
De behandelaar werkt vanuit het behandeladvies van de orthopedagoog. In samenwerking met de leerkracht en eventueel de ouders wordt het advies uitgevoerd. Het contact met de leerkracht of de intern begeleider op school is van belang voor een goede afstemming. Het kind profiteert optimaal van de begeleiding wanneer goed wordt samengewerkt. Dit komt erop neer dat de behandelaar regelmatig contact heeft met de ouders en de school om te zorgen dat het leesproces van het kind op de juiste manier wordt aangestuurd.Heeft u een vraag? Of wilt u ons mailen of bellen? Ga dan naar onze contactpagina voor alle informatie.