Dysorthografie

Dysorthografie

Dysorthografie is een spellingsstoornis met een neurologische achtergrond. Dysorthografie komt vaak voor naast een dyslexie, maar kan ook alleen voorkomen. Kinderen en volwassenen met dysorthografie hebben hardnekkige spellingsproblemen, die niet te verhelpen zijn ondanks extra oefening.

Dysorthografie is minder gevoelig voor behandeling dan dyslexie. Wanneer er sprake is van een spellingsstoornis met een neurologische achtergrond heeft het trainen van woordpakketten vaak geen zin. Kinderen onthouden de aangeboden spellingsregels of -structuren voor een korte tijd, maar raken deze daarna weer kwijt. Het is ook vaak zo dat kinderen de regels wel kennen, maar deze niet functioneel toepassen.

Wat doet de logopedist / Remedial Teacher?
Wat belangrijk is in de begeleiding van een kind met dyslexie, is het instrueren van de leerkracht hoe hier mee om te gaan. Kinderen hebben bijvoorbeeld profijt van het werken op de computer (spellingscontrole). Ook is het belangrijk om spellingsregels en klankstructuren visueel / auditief aan te reiken middels oefeningen of een regelboekje. Het aanpassen van de normering bij toetsen behoort ook tot de compensaties die het kind worden aangeboden. (zie ook www.steunpuntdyslexie.nl  en site van het ministerie van ocw)Heeft u een vraag? Of wilt u ons mailen of bellen? Ga dan naar onze contactpagina voor alle informatie.