Parkinson

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. De ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Symptomen van Parkinson die veelal voorkomen zijn trillen van handen of benen, trager worden van bewegingen, stijfheid van de spieren, houding- of balansproblemen. Naast de genoemde symptomen kan een breed scala aan andere klachten optreden. Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. De ernst van de klachten en het beloop van de ziekte verschilt van patiënt tot patiënt.

De fysiotherapeuten van Zorgplaza Waalwijk zijn gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson en kunnen u helpen om beter om te gaan met uw ziekte. Zij zijn aangesloten bij Parkinsonnet, een landelijk netwerk van gespecialiseerde Parkinson-zorgverleners. Binnen het multidisciplinaire gezondheidscentrum Zorgplaza werken ook ergotherapeuten en logopedisten. Hier wordt nauw mee samengewerkt. Ook met de Parkinsonverpleegkundigen uit het ‘Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis’ wordt goed contact gehouden. Zo zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk.

Procedure
Wanneer u bij de fysiotherapeut komt, wordt bekeken wat u op dit moment kunt en wat de knelpunten zijn. Na dit intakegesprek wordt een aantal testen afgenomen om de gezondheid in kaart te brengen. Aan de hand van deze gegevens wordt het beleid bepaald. Elke zes maanden wordt u opnieuw getest, om het verloop van de ziekte van Parkinson in kaart te brengen. De therapie heeft als doel dat u zo lang mogelijk, met zo min mogelijk moeite, kunt bewegen in uw dagelijks leven.

Fysiotherapie Zorgplaza biedt u de mogelijkheid om onder begeleiding in de oefenzaal te trainen. U kunt kiezen uit diverse oefenmogelijkheden:
• Individuele oefentherapie (halfuur)
• Oefentherapie met andere mensen met Parkinson (een uur)

Indien u meer informatie wilt of een afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen met de praktijk.Heeft u een vraag? Of wilt u ons mailen of bellen? Ga dan naar onze contactpagina voor alle informatie.