Superfit

Superfit

Super Fit!
Zorgplaza Waalwijk biedt een multidisciplinaire aanpak aan voor kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas. SuperFit! is een multidisciplinair programma waaraan de kinderfysiotherapeut en diëtiste meewerken.
De doelgroep zijn kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar met overgewicht of obesitas.

 

De meerwaarde van het werken in een groep is dat de kinderen en jongeren elkaar kunnen stimuleren, aanspreken en helpen. Ze kunnen elkaar tips geven en gevoelens delen. Het is voor de kinderen prettig om te ervaren dat andere kinderen tegen dezelfde problemen aanlopen als zijzelf.

 

Het programma
Dietiste
Bij de diëtiste gaan de kinderen leren over gezonde voeding en hoe dit thuis toegepast kan worden. De kinderen komen alleen of samen met de ouder(s)/verzorger(s). In het eerste (intake) gesprek gaat de diëtiste kijken naar het voedingspatroon van het kind en wordt gekeken naar lengte en gewicht om een goede diagnose te kunnen stellen. Aan de hand hiervan wordt een persoonlijk voedingsadvies opgesteld, waarbij we samen gaan werken aan een gezond eetpatroon.

 

Fysiotherapeut
Naast het gezonde eten is het ook belangrijk om een goede conditie en voldoende beweging te hebben, hiervoor gaan de kinderen naar de fysiotherapeut.
De kinderen gaan elke week in groepsverband trainen. De helft van de les bestaat dan uit fitnessen (zoals fietsen, loopband, cross trainer) en de andere helft van de les wordt aan sport en spel besteed.
In eerste instantie zal een intake gesprek plaatsvinden met de kinderfysiotherapeut, ouder(s)/verzorger(s) en het kind. Aan de hand van dit intakegesprek zullen samen de doelen voor het kind opgesteld worden.

 

Super Challenge
Voldoende en regelmatig bewegen is hierbij een belangrijke voorwaarde om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen. Ook is het belangrijk dat wanneer voor jou het Superfit! programma stopt je blijft bewegen en een leuke sport kiest die bij de past. Om je hierbij te helpen zijn wij van Topfysiotherapie Zorgplaza een samenwerking aangegaan met Life en Sport Culture (LESC). Samen met LESC hebben we een programma opgesteld waarbij je langzaam doorstroomt naar het ontdekken van andere sporten. Naast de voor jou bekende lessen bij Zorgplaza zul je wanneer jij daar klaar voor bent, 1x per week extra gaan sporten met LESC. Dit betekent dat je 2 sportmomenten in de week hebt zodat je nog sneller je doelen behaald! Om deze reden is het programma bij LESC een belangrijk onderdeel van Superfit!
Bij LESC (Super Challenge) doe je allerlei leuke sport en spel activiteiten, en maak je later kennis met de verschillende sporten die jouw interesse hebben. Het doel is om kinderen op een leuke manier fanatiek aan het sporten te krijgen en verder te gaan met een gezonde leefstijl. Zie voor meer informatie http://www.lesc.nl je kan je hier via de website inschrijven. Het Super Challenge programma zal plaats vinden op de vrijdagmiddag.

 

Informatiemap
Ieder kind krijgt een begeleidende informatiemap. Hierin staan opdrachten voor de kinderen waarmee zij leren wat een gezond leefpatroon is. Daarnaast staat er achtergrondinformatie voor ouders in.

 

Doel
Doelen van het programma
– Een gedragsverandering in eten en bewegen bij kinderen en ouders bewerkstelligen.
– Bij alle kinderen een verlaging of gelijk blijven van het gewicht (i.v.m. groei is gelijk blijven van gewicht ook van positieve invloed op de BMI)
– Verbeteren van het zelfbeeld van de kinderen
– Verbeteren van de conditie van de kinderen
– Bewustwording op het gebied van de leefstijl bij alle kinderen
– De kinderen lid laten worden van een sportvereniging

 

Subdoelen:
– Weerbaarder voor pesterijen
– Plezier hebben in bewegen
– Beweging een plek geven in het dagelijks leven
– Omgaan met sociale druk
– Inpassen van gezonde voeding in eigen eetpatroon
– Meer kennis van voeding
– Omgaan met tegenvallers/moeilijke situaties

 

Kosten
Het trainen onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut en de afspraken bij de diëtist van Zorgplaza worden vergoed door de zorgverzekering. Het sporten bij LESC kost 30 euro per maand. Het programma bij LESC duurt minimaal 3 maanden. Indien gewenst kan de duur van het programma verlengd worden.

 

Meer informatie
Lijkt het je leuk hieraan mee te doen? Of wilt u uw zoon of dochter hiervoor opgeven? Neem dan gerust contact op. In principe gebeurt de eerste aanmelding bij de kinderfysiotherapeut, hierna neemt de diëtiste contact met u op.

Voor verdere informatie kunt u mailen of bellen naar Zorgplaza Waalwijk.

 

Contactgegevens


Diëtiste:
Brenda Frunt
Tel: 0416-672062
E-mail: [email protected]

 

Fysiotherapeut:
Ingrid van den Berg- van Son
Tel: 0416-672067
E-mail: [email protected]Heeft u een vraag? Of wilt u ons mailen of bellen? Ga dan naar onze contactpagina voor alle informatie.