Auteur: zorgplaza

Dyscalculie is een rekenstoornis met een neurologische achtergrond. Kinderen en volwassenen met dyscalculie hebben problemen met het 'basisrekenen', (ruimtelijk) inzicht, volgorde, klokkijken, etc. Het gaat vaak samen met andere leerproblemen, maar kan voorkomen bij alle graden van intelligentie. Er is sprake van dyscalculie wanneer er een...

Dysorthografie is een spellingsstoornis met een neurologische achtergrond. Dysorthografie komt vaak voor naast een dyslexie, maar kan ook alleen voorkomen. Kinderen en volwassenen met dysorthografie hebben hardnekkige spellingsproblemen, die niet te verhelpen zijn ondanks extra oefening. Dysorthografie is minder gevoelig voor behandeling dan dyslexie. Wanneer er...

Dyslexie is een leesstoornis met een neurologische achtergrond. Het is vanaf de geboorte aanwezig en heeft niets te maken met de intelligentie. Het lezen kost bij kinderen en volwassenen die dyslectisch zijn meer energie dan bij "gewone" lezers. Het is niet te verhelpen door meer en...

We communiceren doormiddel van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar, als je een gesprek voert met iemand. Je luistert naar wat de ander zegt en reageert daarop. De reactie wordt bepaald door wat we horen. Als je iets niet helemaal verstaan hebt,...

We communiceren doormiddel van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar, als je een gesprek voert met iemand. Je luistert naar wat de ander zegt en reageert daarop. De reactie wordt bepaald door wat we horen. Als je iets niet helemaal verstaan hebt,...

Wij als logopedist behandelen ook problemen die met slikken te maken hebben. Eten en drinken lijkt iets heel normaals maar dit is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen in de mond voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen. Dit heet prelogopedie....

Men spreekt van twee- of meertaligheid wanneer kinderen tijdens hun ontwikkeling in aanraking komen met meer dan één taal. Het gaat hierbij om kinderen van ouders met verschillende moedertalen, die vanaf de geboorte tweetalig worden opgevoed. Daarnaast gaat het om kinderen van anderstalige ouders die...

Goed kunnen communiceren is nodig als je contact wilt maken. Taal is een onmisbaar factor om informatie met elkaar uit te wisselen. Wanneer gedachten en ideeën ontstaan in de hersenen, is taal nodig om dat op iemand anders over te brengen. Als je de taal...

Niet vloeiend spreken zoals stotteren is een hardnekkig probleem waar mensen veel last van kunnen hebben. Het komt vaak in de familie voor en het ontwikkelt zich meestal op jonge leeftijd. Vaak is er sprake van spreekangst waardoor communicatie met anderen wordt vermeden. Wanneer er geen spreekangst...

Spreken doen we met woorden. Woorden zijn opgebouwd uit losse letters, elke letter heeft zijn eigen klank. Als die woorden achter elkaar vormen zinnen. Kinderen leren deze klanken van hun ouders / opvoeders, door na te doen. Door het verkeerd uitspreken van een letter of...

Heeft u een vraag? Of wilt u ons mailen of bellen? Ga dan naar onze contactpagina voor alle informatie.