Ergotherapie

Franck in 't Groen

Franck in ’t Groen

 

Mijn naam is Franck in ’t Groen, ik ben al 24 jaar werkzaam als ergotherapeut. Ik ben gestart in een revalidatiecentrum waar ik met volwassenen en kinderen heb gewerkt. Ik heb hierbij met een grote diversiteit aan diagnoses te maken gehad. Ergotherapie richt zich op het dagelijkse leven van de cliënten vandaar dat ik uit het centrum ben gegaan om in de eerste lijn te gaan werken. In de thuissituatie zullen alle vaardigheden moeten worden uitgevoerd en toegepast. Dus het is ook logisch om dat daar te trainen.
De reden daarvoor is dat ik vind dat Ergotherapie een beroep is wat bij uitstek in de leef en leersituatie van de hulpvrager thuishoort. En dit past perfect in de werkwijze van Ergotherapie Waalwijk.

 

Ergotherapeut
0416-672063

Praktische problemen worden opgelost met ergotherapie

Iedereen verricht dagelijks vele handelingen, bijvoorbeeld koken, aankleden, douchen, boodschappen doen, sporten, telefoneren, schrijven, auto rijden enzovoorts. Deze handelingen voeren we doorgaans automatisch uit en we hoeven er nauwelijks bij na te denken.
Hoe ingewikkeld het uitvoeren van zo’n handeling eigenlijk is, wordt duidelijk als ons functioneren tijdelijk of blijvend verstoord wordt door een lichamelijke of geestelijke beperking. Ervaart u problemen/knelpunten of heeft u vragen op het gebied van zelfstandigheid binnen alle dagelijkse activiteiten, dan bent u bij de ergotherapeut op de juiste plaats.

 

Ergotherapie
rollatorErgotherapie richt zich op het oplossen van praktische problemen die veroorzaakt worden door een aandoening, ziekte, beperking of ouderdomsklachten. Niet de aandoening staat centraal, maar de gevolgen die u ervaart in het dagelijks leven. Het doel van ergotherapie is zo zelfstandig mogelijk te functioneren bij dagelijkse activiteiten in uw woon-, werk- en leefomgeving.
Mevrouw Pieterssen is 58 jaar en heeft reuma. Door haar ziekte wordt het voor haar steeds moeilijker om de kleine knoopjes van haar blouse dicht te krijgen. De ergotherapeut zoekt samen met mevrouw naar een oplossing die ervoor zorgt dat mevrouw weer zelfstandig haar blouse dichtmaakt. Uiteindelijk blijkt bij mevrouw een knoopjeshaak de beste oplossing te zijn.

 

mankindKinderergotherapie kenmerkt zich door het family-centered werken. Niet alleen het kind maar ook de mensen uit de directe omgeving van het kind waarin het zijn beperkingen ervaart worden bij de therapie betrokken. Dit zijn vanzelfsprekend de ouders\verzorgers van het kind maar ook leerkrachten, klasgenoten, mensen van verenigingen waar het kind lid van is etc. Natuurlijk wordt ook de fysieke omgeving van het kind niet vergeten. Het huis, de klas, het schoolplein en de meubels moeten op de wensen en behoeften van het kind afgesteld worden.

 

Daan zit in groep 5 heeft schrijfproblemen en is motorisch onhandig. Training van het schrijven heeft tot nu toe onvoldoende effect gehad. De fysiotherapeut geeft hem het advies om ook een ergotherapeut naar zijn schrijfmotoriek te laten kijken. De ergotherapeut observeert Daan in de klas om meer duidelijkheid te krijgen waarom het schrijven niet verbeterd. In overleg met ouder en de docent wordt afgesproken dat Daan met een vereenvoudigd lettertype mag gaan schrijven. Na een paar weken heeft Daan weer plezier in het schrijven en is zijn handschrift aan het verbeteren.

 

Het aanbod in Zorgplaza
Ergotherapie Waalwijk is een allround praktijk voor ergotherapeutische behandeling en advies voor iedereen die een beperking heeft in het dagelijkse handelen. Lees meer (link naar Wat biedt ergotherapie Waalwijk)

Franck in 't Groen

Franck in ’t Groen

 

Mijn naam is Franck in ’t Groen, ik ben al 24 jaar werkzaam als ergotherapeut. Ik ben gestart in een revalidatiecentrum waar ik met volwassenen en kinderen heb gewerkt. Ik heb hierbij met een grote diversiteit aan diagnoses te maken gehad. Ergotherapie richt zich op het dagelijkse leven van de cliënten vandaar dat ik uit het centrum ben gegaan om in de eerste lijn te gaan werken. In de thuissituatie zullen alle vaardigheden moeten worden uitgevoerd en toegepast. Dus het is ook logisch om dat daar te trainen.
De reden daarvoor is dat ik vind dat Ergotherapie een beroep is wat bij uitstek in de leef en leersituatie van de hulpvrager thuishoort. En dit past perfect in de werkwijze van Ergotherapie Waalwijk.

 

Ergotherapeut
0416-672063

Heeft u een vraag? Of wilt u ons mailen of bellen? Ga dan naar onze contactpagina voor alle informatie.